Dansk

Weldadvice CERT

Weldadvice CERT er en funktionsbestemt del af Weldadvice I/S som sikrer uafhængighed, habilitet og upartiskhed i beslutninger i  varetagelsen og udførelsen af  certificerings- og prøvningsaktiviteter.


EN ISO 9606-1,-2,-3,-4 og 5

Kvalificering af svejsere- Smeltesvejsning. Formålet er at dokumentere svejserens evne til at følge mundtlige eller skriftlige instruktioner og verifikation af svejserens faglige færdigheder i relation til de anvendte svejseteknikker

og -betingelser. Der er fastsat ensartede regler, og  anvendes standardiserede prøveemner.

EN ISO 14732

Svejsepersonale - Kvalificering af svejseoperatører og svejseopstillere til mekaniseret og automatiseret svejsning af metalliske materialer. Standarden specificerer krav til kvalificeringen i mekaniseret og automatisk svejsning.

En prøve i praktiske kundskaber er obligatorisk. Herved forstås svejserækkefølge, fugetildannelse, svejsefejl, funktionsprøve mv af relevante færdigheder.