Certificeringsforløb

Hvordan foregår en EN ISO 9606- certificering

Før  certificeringen

 1. Det  afklares   hvilket eller hvilke certifikater   der ønsket  aflagt kvalifikationsprøve til.
 2. Herefter  fastlægges dato og sted for prøveaflæggelsen.
 3. Der fremsendes eventuelt en indkøbsordre til Weldadvice CERT.
 4. Weldadvice CERT fremsender en ordrebekræftelse.
 5. Rekvirenten  rekvirerer og forbereder grundmaterialer til de aftalte  prøver.
 6. Rekvirenten sikrer tilvejebringelse af  certifikater  på grundmaterialer   og  tilsatsmaterialer.
 7. Det sikres at  rekvirenten råder over de nødvendige svejseprocedurer (WPS'er).


Under certificeringen

 1. Eksaminator møder op  på det aftalte tidspunkt  hos rekvirenten.
 2.   Eksaminator udleverer  Weldadvice Cert's certificeringsfolder.
 3. Eksaminator  noterer navnet på kandidaten, ser legimitation og tager et foto af kandidaten.
 4. Kandidaten  bekræfter sin ansøgning   ved at signere   på   Weldadvice Cert's dataopsamlingsskema.
 5. Eksaminator sikrer sig at kandidaten  har forstået de aktuelle WPS'er.
 6. Eksaminator gennemgår betingelserne for certificeringen.
 7. Eksaminator kontrollerer chargenummer og dimensioner på prøvematerialerne.
 8. Kandidaten ophæfter svejseprøven.
 9. Eksaminator mærker prøven.
 10. Bundstrengen udføres med start stop på midten  hvorefter den kontrolleres af eksaminator.
 11. Svejseprøven  færdiggøres med start/stop i dækstrengen(e).
 12. Eksaminator overværer  forløbet og kontrollerer at svejseproceduren følges.


Efter certificeringen

 1. Eksaminator bedømmer  den færdige prøve visuelt og accepterer eller afviser prøven.
 2. Accepteres prøven skal den herefter testes  destruktivt DT  eller ikke destruktivt med NDT.
 3. NDT kan eventuelt udføres hos  rekvirenten af en af Weldadvice godkendt underleverandør.
 4. Alternativt kan eksaminator om muligt eventuekt medtage prøverne til videre prøvning.
 5. En af Weldadvice  Cert udnævnt  censor  bedømmer den samlede prøvning.
 6. Weldadvice  CERT udsteder certifikater på godkendte  prøver.
 7. Censor PED-godkender om ønsket de udstedte  certifikater.
 8. De godkendte certifikater fremsendes  til rekvirenten   med post og e-mail.

 

 

   

Hvordan foregår en EN ISO 14732 certificering

Før  certificeringen

Samme fremgangsmåde som for EN ISO 9606-1 certifikater


Under certificering

Samme fremgangsmåde som for EN ISO 9606-1 certifikater pkt. 8-14.

 1. Herefter vil eksaminationen følge kravene vedrørende "praktiske kundskaber" som vil være tilpasset den specifikke svejseenhed og være en blanding af mundtlig overhøring samt praktisk anvendelse af enheden og endelig svejsning af et prøveemne iht. den valgte kvalificeringsmetode.
 2. Eksaminator mærker prøven.
 3. Bundstrengen udføres med start stop på midten  hvorefter den kontrolleres af eksaminator.
 4. Svejseprøven  færdiggøres med start/stop i dækstrengen(e).
 5. Eksaminator overværer  forløbet og kontrollerer at svejseproceduren følges.
 6. Eksaminator vurderer og bedømmer resultatet af eksamineringen i praktiske kundskaber samt den færdige prøve visuelt.
 7. Eksaminator tager  fotos af det aktuelle udstyr som anbringes på certifikatet som identifika-tion af certifikatets gyldighed og noterer  svejseenhedens specifikke  udstyr og egenskaber.


Efter certificeringen

 1. Accepteres prøvern skal den herefter testes  destruktivt DT  eller ikke destruktivt med NDT iht. den valgte kvalificeringsmetode.
 2. NDT kan eventuelt udføres hos  rekvirenten af en af Weldadvice godkendt underleverandør.
 3. Alternativt kan eksaminator om muligt eventuelt medtage prøverne til videre prøvning.
 4. En af Weldadvice  Cert udnævnt  censor  bedømmer herefter den samlede prøvning.
 5. Weldadvice  CERT udsteder certifikater på godkendte  prøver.
 6. Censor PED-godkender om ønsket de udstedte  certifikater .
 7. De godkendte certifikater fremsendes  til rekvirenten   med post og e-mail.Særlige forhold

Særlige behov

Ansøgere med særlige behov kan anmode om at få disse tilgodeset inden certificeringen.

Omprøvning

Opfyldes acceptkreterierne ikke kan svejseren lave en ny prøve uden yderligere oplæring

Prøve i jobkendskab.

Prøven er ikke obligatorisk. Såfremt prøven tilvælges skal den bestås for at opnå certifi-cering og vil fremgå af certifikatet.  Prøven kan aflægges på en af følgende måder:

 1. Skriftlig multiple-choice  prøve
 2. Mundtlig eksamination
 3. Computerbaseret prøve
 4. Demonstration /observationsprøve

Gyldighed / validering

Kvalificeringen gælder fra datoen for prøveaflæggelsen såfremt prøvningen bestås.

Certifikatet skal bekræftes hver sjette måned for fortsat gyldighed. 

Svejseren skal genprøves hvert 3. år.

Alternativt kan kvalifikationen forlænges hvert andet år hvis 2 svejsninger udført indenfor et halvt år før udløbet testes og bestås med de oprindelige NDT krav. Prøverne skal genskabe de oprindelige prøvebetingelser med undtagelse af tykkelse og udvendig diameter. Certifikater udstedt af Weldadvice CERT kan kun valideres af Weldadvice CERT.

6 måneders bekræftelse

Hver sjette måned skal certifikatets gyldighed bekræftes af f.eks ansættelsesvirksomhedens svejsekoordinator

Kvalificeringsmetoder

Kvalificering af svejseopstillere og svejseoperatører skal baseres på en af følgende metoder:

 1. Svejseprocedureprøve  (EN ISO 15614)
 2. Præproduktionsprøve   (EN ISO 15613)
 3. Prøveemne efter EN ISO 9606-
 4. Produktionsprøve/ produktionsstikprøve (prøves iht  kravene i EN ISO 9606)

Metoden kan frit vælges af rekvirenten under hensyn til den aktuelle situation.

Eksaminering i Praktiske kundskaber

Obligatorisk for alle metoder og omhandler følgende hovedområder:

 1. Generelt
 2. Svejserækkefølge/ procedure
 3. Fugetildannelse og svejsebeskrivelse
 4. Svejsefejl
 5. Kvalificeringens gyldighedsområde
 6. Funktionsprøvning

Gyldighed / validering

Kvalificeringen gælder fra datoen for prøveaflæggelsen såfremt prøvningen bestås.

Certifikatet skal bekræftes hver sjette måned for fortsat gyldighed. 

Svejseren skal genprøves hvert 6. år.

Alternativt kan kvalifikationen forlænges hvert 3. år hvis 2 svejsninger udført indenfor et halvt år før udløbet testes og bestås med de oprindelige NDT krav. Prøverne skal genskabe de oprindelige prøvebetingelse.

Certifikater udstedt af Weldadvice CERT kan kun valideres af Weldadvice CERT.