Fortrolighed og habilitet

Habilitet, upartiskhed  og fortrolighed

Weldadvice forpligter sig til at forholde sig objektivt, habilt og upartisk i relation til virksomhedens certificeringsaktiviteter. Topledelse erklærer således ikke at have økonomiske, sociale eller andre interessekonflikter i forhold til virksomheder som får svejsere certificeret. Ligeledes erklærer Weldadvice ikke at have økonomiske, sociale eller andre modstridende interesser i relationer til de kandidater som certificeres. Ledelsen underskriver derfor på lige fod med eksaminatorer og censorer habilitetserklæring hvoraf det fremgår at habilitet i samtlige nævnte forhold opretholdes. 


Databeskyttelsesforordningen

Dataansvar

Weldadvice Cert tilbyder personcertificering, som akkrediteret certificeringsorgan, og behandler i den forbindelse en række personoplysninger.

Du kan her læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du er kunde og eller bliver certificeret.

Weldadvice Cert er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.


Behandlingen af dine personoplysninger

Weldadvice Cert behandler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål.


I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du er kunde, bliver certificeret, besøger vores hjemmeside eller i anden anledning er i kontakt med os.


Når det drejer sig om personcertificering af svejsere imødekommer Weldadvice Cert dels bestemmelserne i den standard som vi er akkrediteret op imod, EN ISO/IEC 17024, de internationale kvalifikationsstandarder som vi certificerer i henhold til og endelig forholder vi os til og dels også de direktiver og forordninger som vore kunders forretningsområder er underlagt.


Ved sin ansøgning til aflæggelse af kvalifikationsprøve til svejsecertifikat til Weldadvice Cert giver kandidaten samtidig sin tilladelse til at Weldadvice Cert må behandle nogle personlige oplysninger til det tilsigtede legitime formål.


På svejsecertifikater videregiver Weldadvice Cert den certificeredes navn og fødselsdato samt et foto. Hertil indsamler og arkiverer Weldadvice Cert oplysninger vedr. kandidatens ansættelsessted.


Weldadvice Cert arkiverer sagen med alle væsentlige informationer i en efterfølgende periode på min. 13 år med henblik på de krav som findes i EU-Direktiver, EU-Forordninger samt bekendtgørelser omkring opretholdelse af dossier indeholdende alle relevante produktoplysninger med fuld sporbarhed til såvel de anvendte  materialer, procedurer samt certifikater.


Weldadvice Cert opbevarer alle certificeringssager i et aflåst arkivskab samt på virksomhedens interne server. Denne server er beskyttet af en hardvare firewall og der gives alene er adgang via enten LAN eller en krypteret VPN forbindelse. Alle brugere er godkendte og har underskrevet en tavsheds- og fortrolighedserklæring og der er alene adgang vha. egen brugerkode samt password.  Backups varetages af en certificeret Data-leverandør, hvor alle data krypteres før overførslen med en hemmelig brugerdefineret nøgle som kun Weldadvice Cert kender. Backuppen kan ikke genskabes, hvis nøglen forsvinder.


Weldadvice Cert videregiver ikke oplysninger ud over hvad der kræves af den lovgivning og de standarder som vi arbejder under.


Klage- og ankesager

Ved klage- og ankesager kan vi behandle oplysninger om dit navn og adresse. Retsgrundlaget herfor at Weldadvice Cert’s legitime interesse.